My Medications List

My Medications List 6.0

Miễn phí
My Medications List có thể giúp anh theo dõi của thuốc
Người dùng đánh giá
4.7  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
6.0.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
JCMatt software
My Medications List có thể giúp anh theo dõi của thuốc, toàn thuốc giá bằng tháng tư năm cùng với có nhiều phòng cho jotting xuống quan trọng là ghi chép. về từng người trong các men như "Không Rượu", "Đưa với thức ăn", ...... Nó cũng có một khu vực cho tướng ghi chép như của thuốc và các bác sĩ tên và số điện thoại nhà. Có chức năng để eMail, Fax hay in ra, mang hai người khác nữa yêu cầu của thuốc và toa renewal yêu cầu bác sĩ của anh. Những ngày này, mọi chuyên nghiệp y khoa tiếp xúc với, thậm chí là nha sĩ của em, có muốn biết chuyện gì men cô nói vậy là bây giờ anh có thể in ra danh sách của anh để mang theo anh vì những trường hợp.
Thông tin được cập nhật vào: